Adapter BAMBA sử dụng cho IBM 16V - 4.5A

1xx

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung