CADDY BAY(thay thế DVD để gắn thêm HDD, SSD) (NHÔM)

Giá: Liên Hệ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

  • Giúp gắn thêm 1 ổ cứng SSD, HDD 2.5 inch vào vị trí ổ DVD của laptop
  • Chuẩn kết nối: SATA 3
  • Hỗ trợ ổ đia cứng: 2.5 HDD, SATA I /SATA II /SATA III, SDD
  • Kích thước: 129mm*128mm*12.7mm

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung