Loading...

Quý khách có th mang sn phm trc tiếđếđịa ch ca hàng chúng tôđể được bo hành và sn phm ca quý khách phi còn nm trong thi hn bo hành sn phm theo chính sách bo hành ca chúng tôi.

*Thi gian bo hành:

– Bui sáng: 9h-11h45

– Bui chiu:
13h30-17h45

-Ch nht không nhn  đổi – tr hàng bo hành.

Điu kin bo hành:

1. Sn phđang trong thi hn bo hành, có tem bo hành ca ca hàng.

2. Tem bo hành ca công ty, ca nhà cung cp phi nguyên vn, không rách ri, v nát, không b ty xoá 

3. Sn phm phi còn nguyên vn, không cong, vênh, rn nt, try xước, st m, nt khe cm, v

4. Đối vi pin: trong  thi gian bo hành, ch bo hành tình trng li k thut ( không nhn pin, không sđược pin, không phù pin…. ). Tình trng chai pin ch bo hành trong 3
th
áng đầu.

5. Bđầu t ngày 20/2/2023. Tt cả  pin laptop  BAMBA c cell tròn và dđều tăng bo hành lên 12 tháng.
6. B
đầu t ngày 9/3/2023. Bàn phím Laptop chi bo hành 6 tháng. Riêng loi Tt  BAMBA  bo hành 12 tháng.
7. Bắt đầu từ ngày 28/7/2023. Camera BAMBA chỉ bảo hành 6 tháng.

Điu kin không bo hành:

1. Sn phm hết thi hn bo hành.

2. Tem bo hành, mã vch b rách,m có du hiu co sa hay đánh tráo.

3. Chi tiết các li:

    – Đối vi nhng sn phm là pin: b biến dng do va chm hođã b rơi rt, b m, móp méo, r xét, chai pin sau hơn 3 tháng s dng.

Nhng sn phm pin sp hết bo hành: quý khách vui lòng mang theo thiết b( laptop) để được kim tra đúng li. Nếu không s không được bo hành!

    – Đối vi nhng sn phm là bàn phím: b biến dng do va chm hođã b rơi rt, b m, móp méo; r xét, b nước vào; rách, thng, đứt cable; bung, st phím; dán keo dán st…

    – Đối vi nhng sn phm là màn hình: b biến dng do va chm hođã b rơi rt, b m, móp méo, chy mc trong.
    – H sáng góc, b đim chết và đốm sáng sau 1 tun s dng…màn nguyên bệ các ph kiđi kèm (cáp, camera, bn l…) ch bao test (1 tun).

    – Đối vi nhng sn phm pin, màn hình, bàn phím: quý khách hàng không được t ý ( ct bass, b châc, tháo khung, dán keo…) nếu chưa có s đồng ý ca nhà cung cp. Sn phm khách hàng t ý x lý s không được bo hành.

Quick Navigation
×
×

Cart