Loading...

Chính sách đổi tr Trong các trường hp sau, hãy liên h ngay vi chúng tôđể đượđổi tr hàng trong thi gian sm nht:

Sn phm b li, hng hoc do vn chuyn. Gi sai sn phm.

Li do nhm ln ca nhân viên tư vn Quý khách đổi sn phđã mua sau 10h30 sáng.

Quý khách vui lòng kiđúng s lượng và cht lượng hàng cn mua theo phiếu xut hàng.

Mi vđề v sau Công ty chúng tôi không chu trách nhim.

Quick Navigation
×
×

Cart