Chính sách và xử lý khiếu nại

12-03-2021
18:40

1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

 

2. Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

 

3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 3 đến 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung