Loading...

1. Tiếp nhn mi khiếu ni ca khách hàng liên quan đến vic s dng dch v ca công ty. 

2. Tt c mi trường hơp bo hành, quý khách có th liên h vi chúng tôi để làm th tc bo hành. 

3. Thi gian gii quyết khiếu ni trong thi hn tđa là 3 đến 7 ngày làm vic k t khi nhđược khiếu ni ca khách hàng. Trong trường hp bt kh kháng 2 bên s t thương lượng.

Quick Navigation
×
×

Cart