Pin BAMBA sử dụng cho Lenovo X1 Gen 7 (L18M4P72,L18C4P71,L18L4P71) TỐT

Giá: 1xxx

Thời gian bảo hành: 06 tháng 

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung